Realizując obowiązek informacyjny wynikający z RODO informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych jest Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Chęcinach ul. Armii Krajowej 18 A, kod pocztowy: 26-060, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.41 315 10 97.

2. Administrator nie powołał IOD.

3.Dane osobowe przetwarzane będą w  celach niezbędnych do publikacji na stronie internetowej, broszurach informacyjnych, w kronice i w prasie, na podstawie Twojej zgody uzyskanej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO.

4.Dane osobowe będą przechowywane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

5.Informujemy o prawie żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawie do ograniczenia ich przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6.Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.

7.Informujemy o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9.Informujemy, iż dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowych oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Zdjęcia mogą być przekazywane Gminie Chęciny, celem zamieszczenia na stronie internetowej lub w prasie, fotorelacji z wycieczek i organizowanych wydarzeń.