Nowa Energia - Regionalne Forum Ekonomiczne w Kielcach zostało podzielone na dwie główne części tematyczne: innowacje, które zmieniają nasze życie i przyszłość energetyczna

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych wzięli udział w prelekcji oraz warsztatach dotyczących Synagogi i jej znaczenia w kulturze żydowskiej. Spotkanie poprowadziły ambasadorki reprezentujące projekt pn. Ambasadorki i Ambasadorzy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - pani Maria Bednarska oraz dr Grażyna Barwinek.

Uroczystość rozpoczął piękny występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie.

Czytanie odbyło się na dziedzińcu zabytkowej Niemczówki w Chęcinach. Atmosfera, miejsce i wystrój dziedzińca wyjątkowo pasował do czytania tej powieści. W wydarzeniu wzięli udział: Pan Burmistrz Robert Jaworski z żoną Emilią, przedstawiciele Klubu Seniora, Słuchacze Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Sołtysi, oraz pięknie ubrana w stroje z tamtych lat młodzież szkolna. Nad wszystkim czuwali pracownicy z Centrum Kultury i Sportu z Panią Dyrektor Renatą Janusz oraz Panie Basia i Jola z biblioteki w Chęcinach.