29.06 odbyło się spotkanie integracyjne Seniorów Powiatu Kieleckiego z Seniorami Powiatu Bieszczadzkiego. Programem spotkania była współpraca obu powiatów, zwiększenie efektywności integracyjnej i pełnego wykorzystania potencjału finansowania ze środków pozarządowych, gdzie najważniejszymi zadaniami jest wzmacnianie relacji lokalnych, rozwiązywanie lokalnych problemów i budowanie partnerstwa w myśl hasła "Między Górami Rodzą się Relacje".

Całość poprowadził Pan Stefan Bąk Członek Zarządu Rady Powiatu w Kielcach. Po posiedzeniu Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, gdzie została przedstawiona prezentacja dokonań powiatu bieszczadzkiego, kieleckiego oraz Centrum Edukacji Lokalnej w Łopusznie wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy miasto (poznaliśmy jego historię). Ostatnim punktem była biesiada podczas, której podpisano Deklarację współpracy organizacji pozarządowych powiatu kieleckiego i bieszczadzkiego. Była wspólna wymiana doświadczeń naszych działań, poczęstunki i wspólna zabawa. Inicjatorem wydarzenia byli: Fundacja - Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich „spectrum”, Stowarzyszenie „Skała”, Związek Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kieleckiego. W spotkaniu wzięli udział: Starosta Kielecki Pan Mirosław Gębski, Starosta Bieszczadzki Pan Marek Andruch, Poseł na Sejm RP Pan Mariusz Gosek, Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach Pani Edyta Bobryk, Pełnomocnik Starosty kieleckiego do spraw organizacji pozarządowych Mariusz Brelski - Ekspert NGO oraz Koordynator wyjazdu organizacji pozarządowych ze strony Powiatu Bieszczadzkiego Paweł Germański.

Notatka i zdjęcia Marta Syzdół.

  

 

 

 

 

  

(ikony)