11 sierpnia, uczestników 58. Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej oficjalnie powitał na Rynku Górnym w Chęcinach burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski, a wieloletni komendant marszu, obecnie minister i szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczył ważne medale i odznaczenia.

Medal „Pro Patria” otrzymał również burmistrz Robert Jaworski. Podczas wydarzenia nie zabrakło też muzycznego spektaklu, będącego częścią projektu „Pamięci Bohaterom. Chęciny 2023” dofinansowanego z Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Podczas wyjątkowego spotkania na chęcińskim Rynku Górnym pieśni legionowe wykonał Chór Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Był uroczysty apel, a także złożenie symbolicznych kwiatów i tym samym oddanie hołdu mieszkańcom Chęcin zamordowanym przez Niemców podczas II wojny światowej. Na zakończenie odbył się spektakl muzyczny „Nasza to krew” Teatru Muzycznego IWIA. Wydarzenie odbyło się w ramach realizacji projektu pod nazwą "Pamięci Bohaterom Chęciny 2023" dofinansowanego ze środków Biura "Niepodległa" w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa". Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski.

Agnieszka Olech

 

 

(ak)