Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach znalazł się w gronie nominowanych organizacji do statuetki „Świętokrzyskiego Anioła Dobroci” w kategorii zbiorowej. Zaszczytną nominację z rąk wicemarszałek Renaty Janik oraz wiceminister Anny Krupki odebrała kierownik MGOPS Ewa Znojek, a towarzyszył jej burmistrz Robert Jaworski, który wnioskował do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o nagrodę „Anioł Dobroci” dla MGOPS w Chęcinach.

Plebiscyt „Świętokrzyski Anioł Dobroci" ma na celu uhonorowanie instytucji i osób zaangażowanych w pomoc społeczną, szczególnie w działaniach na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, niezaradnych życiowo, seniorów, osób z niepełnosprawnościami i bezdomnych. Wyróżnienie to jest dowodem uznania dla tych, którzy codziennie pracują na rzecz poprawy standardów polityki społecznej. - Celem plebiscytu jest zwrócenie uwagi na ogrom pracy wykonywanej przez osoby i instytucje zaangażowane w pomoc społeczną. Chociaż te osoby często nie oczekują wyróżnień, naszym zadaniem jest pokazywanie i docenianie ich nieocenionego wkładu w społeczność – mówił marszałek województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Agnieszka Olech

 

  

 

 

 

(informacje)