1.12.odbyła się uroczysta msza święta w kościele Oo. Franciszkanów w Chęcinach w 193 Rocznicę Powstania Listopadowego, które rozpoczęło się z 29/30 listopada 1830 roku.

Powstanie skierowane przeciwko rosyjskiemu zaborcy, trwało prawie 11 miesięcy. Był to największy zryw niepodległościowy Polaków w różnym wieku, różnego stanu i pochodzenia. 21 października 1830 roku jako ostatnia w walce z zaborcami padła Twierdza w Zamościu. Rosja rozpoczęła represję wobec Wojska Polskiego, ludności cywilnej, studentów i duchownych. Skutkiem prześladowań była Wielka Emigracja Polaków. Większość z nich już nigdy nie wróciła z emigracji do Polski. Wielu powstańców trafiło na Syberię i do więzień. Między innymi w tamtych latach do więzienia w Chęcinach, obecnego Klasztoru Franciszkanów, trafili więźniowie ranni, wycieńczeni walką, głodem, marszem, zarażeni cholerą. Tu w więzieniu zarażali współwięźniów nieuleczalną cholerą i umierali. Ponad 60 osób spoczywa wśród drzew w lesie przy Górze Zelejowa w Chęcinach. Dzisiaj z inicjatywy Gminy Chęciny w kościele przy Klasztorze Franciszkanów została odprawiona rocznicowa msza święta przez Ojca Gwardiana Janusza Łazarczyka w intencji poległych Bohaterów Powstania Listopadowego. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach przypomnieli bohaterską walkę o wolność naszej Ojczyzny spod rosyjskiej niewoli. Po uroczystej mszy udaliśmy się pod pomnik w Zelejowej by złożyć wiązanki i zapalić znicze. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku również brali udział w obchodach 193 Rocznicy Powstania Listopadowego.

Marta Syzdół