Kolejny, trzeci raz przystąpiliśmy do akcji organizowanej przez Starostę Kieleckiego.

Na zaproszenie Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej Tomasza Żelichowskiego w Polichnie w dniu 15.11.23 r. braliśmy udział w projekcie klasowym "Czytam Dzieciom", były to dzieci z pierwszej klasy.

26 października 2023 roku grupa słuchaczy Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podjęła się uporządkowania trzech opuszczonych grobów. Są to zapomniane pomniki z XVIII wieku.

Za pomoc i zaangażowanie w akcję wspierającą osoby potrzebujące, starsze, samotne oraz rodziny w trudnej sytuacji materialnej, osobiście podziękowali starosta kielecki Mirosław Gębski i członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk. Zbiórka odbyła się w dniach 6-22 marca.