Kolejny, trzeci raz przystąpiliśmy do akcji organizowanej przez Starostę Kieleckiego.

Zorganizowaliśmy zbiórkę koleżeńską i zebraliśmy prawie 1000 zł. Za pieniądze zebrane Elżbieta i Zdzisław kupili produkty, które zawieziono na miejsce zbiórki, czyli do starostwa. Dziękuję wszystkim za dobre serca i chęć dzielenia się z innymi.

Zofia Puchała