Uczestniczyło 80 osób. Było bardzo wesoło. 

Dnia 10 06 23 roku wybraliśmy się do Jaskini Piekło, która est położona na północno- zachodnim szlaku Góry Żakowej w Paśmie Zelejowskim, na wschód od Gałęzic.

Kolejny raz koleżanki z grupy Rękodzieło z Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięły udział w zajęciach z uczniami Szkoły Podstawowej w Chęcinach. Zajęcia takie odbywają się raz w roku.

25 maja 2023 roku Kol. i Kol. z Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odwiedzili dzieci z Samorządowego Przedszkola w Chęcinach oraz ze Żłobka. Spotkania wcześniej ustalono z Dyrekcją w/w placówek.