Kampania zainicjowana przez wojewodę Zbigniewa Koniusza „dobre słowa” wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży.

17 maja odbyło się podpisanie umowy powołania i przystąpienia do Świętokrzyskiego Klastra Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Celem klastra jest wzmocnienie potencjału uniwersytetów.

Pod takim hasłem odbyła się trzecia już odsłona „Podwieczorku u Starostów”, którego pomysłodawcą i gospodarzem jest znany aktor Andrzej Pieczyński. Tym razem jego gościem była równie popularna aktorka Dorota Chotecka.

Przez 400 lat społeczność Chęcin stanowili Polacy i Żydzi, na co dzień ze sobą współistniejąc, sąsiadując, a także przenikając się wzajemnie na płaszczyznach religijnej i kulturowej. Temu współistnieniu poświęcona jest nowa publikacja autorstwa Marka Maciągowskiego, dyrektora naukowego Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach.