Przed 42 Rocznicą Stanu Wojennego wybraliśmy się do WDK na polską komedię obyczajową "Chrzciny" reż. Jakuba Skoczenia.

W dniu 11 grudnia 2023 roku uczestniczyliśmy w gali - „Wykorzystanie funduszy europejskich”.

Zabawa odbyła się w "Restauracji pod Zamkiem".

1.12.odbyła się uroczysta msza święta w kościele Oo. Franciszkanów w Chęcinach w 193 Rocznicę Powstania Listopadowego, które rozpoczęło się z 29/30 listopada 1830 roku.