Słuchacze Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli we mszy w Kościele Parafialnym. Złożyli wiązanki

i znicze pod pomnikami w Chęcinach. 

 Tematy omawiane na zajęciach fotograficznych:

Znane cytaty o fotografii.                                                                                                                               

Zostaję fotografem.                                                                                                                                                         

Czym jest fotografia?                                                                                                                                

Budowa aparatu.                                                                         

Zalety i wady dostępnych rodzajów aparatów cyfrowych.                  

Ważne akcesoria fotograficzne.                                                     

Obsługa aparatu.   

Wygraliśmy tegoroczny konkurs zorganizowany przez Świętokrzyski Sztetl w Chmielniku p/n "Nasi sąsiedzi Żydzi". Nagrodą była wycieczka do Parlamentu Europejskiego w Brukseli ufundowana przez Europosła Pana Bogdana Wentę.

Pan Europoseł urzęduje w Brukseli i w Strasburgu. Ze względów organizacyjnych, nasza wizyta została przekierowana do Strasburga

i odbyła sięw dniach 22-26 października br.

Pod takim tytułem odbyła się wystawa w Miedziance w dniu 13.07.2017 r.