11 sierpnia, uczestników 58. Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej oficjalnie powitał na Rynku Górnym w Chęcinach burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski, a wieloletni komendant marszu, obecnie minister i szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczył ważne medale i odznaczenia.

29.06 odbyło się spotkanie integracyjne Seniorów Powiatu Kieleckiego z Seniorami Powiatu Bieszczadzkiego. Programem spotkania była współpraca obu powiatów, zwiększenie efektywności integracyjnej i pełnego wykorzystania potencjału finansowania ze środków pozarządowych, gdzie najważniejszymi zadaniami jest wzmacnianie relacji lokalnych, rozwiązywanie lokalnych problemów i budowanie partnerstwa w myśl hasła "Między Górami Rodzą się Relacje".

Drugie Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO, organizowane przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, było wielkim spotkaniem działaczy trzeciego sektora.

W Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach odbyła się Gala XV edycji Nagrody Marszałka "Świętokrzyska Victoria" i " Super Victoria".