Koleżanki i koledzy, pamiętajmy, że Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku jest naszym stowarzyszeniem i od nas zależy jego funkcjonowanie

Podstawowym naszym obowiązkiem jest płacenie 

składek, czynimy to zgodnie ze statutem. 
Składkę w wysokości 60zł wpłacamy z góry do końca 
października u skarbniczki p. Lucyny Krzysztofik.
W uzasadnionych przypadkach składka może być wpła-
cona w dwóch ratach (30zł). Pierwsza rata do końca 
października, druga do końca stycznia.
 
Przychodzimy punktualnie i nie wychodzimy podczas trwania zajęć.
 
Podczas zajęć nie prowadzimy rozmów towarzyskich.
 
Wyłączamy telefony komórkowe.
 
Jesteśmy życzliwi, tolerancyjni i uśmiechamy się do siebie.
 
Pomagamy sobie wzajemnie w sprawach ważnych ale i małych.
 
Chętnie podejmujemy wszelkie prace na rzecz CHUTW.