GRUPA TURYSTYCZNA

 

 

 

Lp. Data Miejsce Opiekun
1 18.01. 11.00-13.00 Wycieczka do Instytutu Geologii w Kielcach, ul. Zaodv starosta grupy Krystyna Wilk i miejscowy przewodnik
2 01.02. Muzeum Narodowe w Kielcach starosta grupy Krystyna Wilk i przewodnik miejscowy
3 15.02. Muzeum Zegarów w Jędrzejowie i Kościół Cystersów starosta grupy Krystyna Wilk i przewodnik mieiscowy
4 01.03. 10.00-13.00 Wizyta w archiwum. Jak korzystać z zasobów archiwum. Chęciny w dokumencie archiwalnym. dr Grażyna Barwinek
5 15.03. Muzeum Wsi Kieleckiej starosta grupy Krystyna Wilk i Edyta Jarząbek
6 29.03. Karczówka i Rezerwat Czarnockiego starosta grupy Krystyna Wilk i Joanna Gruszczyńska
7 12.04. Zwiedzamy jaskinie na Kadzielni starosta grupy Krystyna Wilk i przewodnik mieiscowy
Przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2016r.
8 10.05. Wycieczka piesza do Polichna ood pomnik starosta grupy Krystyna Wilk
9 24.05. Wycieczka do Muzeum Żeromskiego i do Ciekot -Szklany Dom mgr Joanna Kwiecień i starosta grupy Krystyna Wilk
10 07.06. Wycieczka piesza do Szewc starosta grupy Krystyna Wilk

                                       

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                        TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA 2017/2018 ROK  

       Lp

     Data

                      Miejsce

                           Opiekun

     1

     27.09     

Wycieczka do Niepołomic i Wieliczki w ramach projektu "Aktywizacja mieszkańców Gminy Chęciny poprzez organizację wyjazdu studyjno - integracyjnego"

Przewodnik Dorota Czesak

     2

     16.11

Bazylika Katedralna w Kielcach, Muzeum Narodowe i Muzeum Zabawek w Kielcach

Krystyna Wilk

     3

     18.01

Biblioteka Wojewódzka w Kielcach i Muzeum Archidiecezjalne

Marta Syzdół

     4

     15.02

Pińczów, Busko - Zdrój, Wiślica

Krystyna Wilk

     5

     15.03

Opatów, Krzemionki Opatowskie

Marta Syzdół

     6

     19.04

Sandomierz

Krystyna Wilk

     7

     17.05

Nałęczów, Kazimierz dolny

Marta Syzdół

     8     

     21.06

Zakończenie

 

Wycieczkę organizuje starosta (Krystyna Wilk lub Marta Syzdół). Na trzy tygodnie przed terminem ustala transport. W razie potrzeby zamawia przewodnika. Dokonuje ubezpieczenia uczestników wycieczki. Dba, aby w autobusie była informacja na temat miejsc i obiektów, do których zmierzamy. Zabiera urządzenie nagłaśniające i opiekuje się nim. Ze starostą Józefem Łysakiem ustala fotografa wycieczki. Fotograf przesyła zdjęcia a starosta opis do kol. Heleny Król, która umieszcza je w kronice i na stronie internetowej. Pieniądze zbiera skarbnik - kol. Lucyna Krzysztofik lub starosta.

ĆWICZENIA W WODZIE 

Poniedziałek godz.10.00, piątek godz.9.45 - basen "Perła" w Nowinach, prowadzi Monika Sobura. Miesięczną statystykę ćwiczących prowadzi kol. Stanisław Król.

NORDIC WALKING     

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek - godz.16.00.Zbiórka przed Halą "Pod Basztami". Trasa około 8 km. Kol. Halina Szewczyk - starosta organizuje grupę uczestników, prowadzi listę obecności.

IMPREZY ARTYSTYCZNE

Teatr, koncert, film lub wystawa odbywają się raz w miesiącu. Starosta kol. Zofia Puchała sprawdza repertuar w kinach, teatrze, filharmonii. Gdzie i jakie organizowane są wystawy. Analizuje program i ustala (kontaktuje się z prezesem) gdzie, kiedy
i na co pójdziemy. Do jej obowiązków należy załatwienie transportu. przygotowania należy rozpocząć nie później jak 3 tygodnie przed imprezą.Pieniądze zbiera skarbnik kol. Lucyna Krzysztofik. Starosta zabiega o to, aby w autobusie była informacja na temat sztuki, filmu, koncertu. Po imprezie krótkie sprawozdanie, (które piszą różne osoby)przekazuje kol. Helenie Król do kroniki i strony internetowej. Uzgadnia z "grupą fotografów" kto robi zdjęcia z imprezy i przesyła do kroniki i strony internetowej.

W listopadzie 2017 - Andrzejki  - odpowiedzialna Zofia Gajos z z grupą osób przez nią dobranych. W styczniu 2018 - zabawa karnawałowa - odpowiedzialna Zofia Gajos.

GRUPA FOTOGRAFICZNA

Spotkania (czwartki) 19.10, 09.11, 30.11, 14.12, 11.01, 25.01, 08.02, 08.03, 26.04, 24.05. Prowadzi mgr Marcin Kotwica. Kol. Józef Łysak - starosta - organizuje grupę, wyznacza "fotografa" do robienia zdjęć na imprezach. Prowadzi dziennik zajęć, opiekuje się aparatem fotograficznym. Zdjęcia przesyła do kroniki i strony internetowej.

ZESPÓŁ WOKALNY 

 Próby odbywają się w te czwartki, kiedy są W ykłady i Promocja zdrowia godz. 14.45 - 16.15. Prowadzi mgr Przemysław Gruszka. Sprawy organizacyjne załatwia starosta kol. Wanda Majcher, dziennik zajęć, lista obecności, zawiadomienie o wszelkich zmianach. 

 

 

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA 2018/2019 ROK

ĆWICZENIA W WODZIE – BASEN „PERŁA” W NOWINACH

Najkorzystniej jest wykupić abonament za 80 zł. wówczas korzystamy z 20% zniżki.

Prowadząca – mgr Monika Sobura

Starosta – Teresa Jurkiewicz – prowadzi comiesięczną statystykę osób ćwiczących

Ćwiczenia odbywają się w poniedziałki o godz. 11.00 i piątki o godz. 9.40 (o wszelkich zmianach terminów

uczestnicy powiadamiani są poprzez Facebooka)

WYCIECZKI

L.p.

Data

Miejsce

Starosta

1

10.08.2018

Wycieczka do Bałtowa dla 30 osób w nagrodę za pracę na rzecz CHUTW

Ewa Kot

2

07.09.2018

Wycieczka CIUCHCIĄ PONIDZIE

Teresa Muster

3

18.10.2018

Skarżysko – Kamienna – Muzeum Orła Białego, Mauzoleum w Michniowie, Klasztor w Wąchocku

Marta Syzdół, Teresa Muster

4

22.11.2018

Warszawa – Starówka, Zamek Królewski, Mauzoleum Polin

Marta Syzdół, Teresa Muster

5

21.02.2019

Kielce - Muzeum historii Kielc, Kościół Św. Wojciecha, ZOO

Marta Syzdół, Teresa Muster

6

21.03.2019

Św. Krzyż, Krajno – Park Miniatur, Św. Katarzyna

Marta Syzdół, Teresa Muster

7

25.04.2019

Kraków – Wawel, Żydowski Kazimierz

Marta Syzdół, Teresa Muster

8

23.05.2019

Ujazd, Ćmielów, Kurozwęki

Marta Syzdół, Teresa Muster

Wycieczkę organizuje starosta, co najmniej 3 tygodnie przed terminem. Dokonuje naboru uczestników. W razie potrzeby zamawia przewodnika. Zabezpiecza transport. Dokonuje ubezpieczenia. Dba aby w autobusie była ustna informacja na temat miejsc i obiektów, które będziemy zwiedzać. Zabiera urządzenie nagłaśniające ( gdy pojazd nie ma nagłośnienia) i opiekuje się nim. Zabiera również apteczkę. Ewentualnej pomocy udzielają nasze koleżanki pielęgniarki – Teresa Muster, Elżbieta Kwiecień, Irena Mlazga. Ustala fotografa z kol. Józefem Łysakiem, najlepiej z grupy osób przeszkolonych, który przesyła zdjęcia do prezesa (Facebook) i do kol. Heleny Król (do strony internetowej i kroniki) w następnym dniu po wycieczce. Po każdej wycieczce przygotowany jest materiał pisemny przez wcześniej wyznaczonego (najlepiej chętnego) uczestnika wycieczki, który przesyłany jest drogą internetową do kol. Heleny Król w ciągu dwóch dni.

Pieniądze zbiera skarbnik Lucyna Krzysztofik. Wspólnie ze starostą dokonują wszelkich opłat
na miejscu. W ciągu tygodnia rozliczenie przedstawiają prezesowi.

 IMPREZY ARTYSTYCZNE – TEATR, KONCERT, FILM, WYSTAWA (POZA CHĘCINAMI)

Jeden raz w miesiącu. Termin uzależniony od repertuaru.

Starosta – Zofia Puchała. Zapoznaje się z repertuarem teatru, filharmonii, kin i innych jednostek kulturalnych. Sprawdza gdzie są wystawy i czego dotyczą. Wspólnie z prezesem dokonuje wyboru.Do obowiązków starosty należy również: ustna informacja przed czwartkowymi wykładami, dokonanie naboru uczestników, zakup biletów, załatwienie transportu. Wszystkie sprawy załatwia co najmniej 3 tygodnie przed imprezą. Po imprezie krótką notatkę sporządza wyznaczona wcześniej przez starostę osoba, która przekazuje materiał do kol. Heleny Król aby mogła umieścić w kronice i na stronie internetowej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Ustala również fotografa (z grupy przeszkolonych osób). Zdjęcia podobnie jak materiał pisemny, fotograf przesyła kol. Helenie Król i Zenonie Dołęgowskiej (Facebook)

IMPREZY TOWARZYSKO - INTEGRACYJNE

Zabawa Andrzejkowa – 30 listopada 2018 organizator Jadwiga Borowska

Spotkanie świąteczno – noworoczne pod koniec grudnia 2018 organizator Teresa Jurkiewicz

Wielki bal karnawałowy – styczeń lub luty 2019 organizator Irena Piechota

IMPREZY ZEWNĘTRZNE I WYJAZDY NA WYKLADY DO INSTYTUTU POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA UJK W KIELCACH

Wiele instytucji w tym Marszałek Sejmiku Wojewódzkiego, Wojewódzki Dom Kultury, Centrum Nauki Leonardo da Vinci, Muzeum w Chmielniku i inni, zapraszają nas do wzięcia udziału w imprezach przez nich organizowanych. Dotychczas chętnie z nich korzystamy. Również zachęceni wysokim poziomem wykładów w IPMiB Uniwersytet otwarty, zamierzamy zorganizować wyjazd lub wyjazdy na wykłady. Organizatorem wyjazdów jest Stanisław Król. Obowiązki podobne jak wszystkich starostów
przy organizacji wyjazdów (nabór uczestników, transport, notatka na stronę internetową, zdjęcia itd.)

ZESPÓŁ WOKALNY

Prowadzący zespół mgr Przemysław Gruszka. Próby odbywają się w te czwartki kiedy są Wykłady i Promocja zdrowia, o godz. 14.45 w CKIS w Sali przy bufecie.

Starosta Wanda Majcher. Do obowiązków starosty należy załatwianie spraw organizacyjnych związanych z próbami i występami – dziennik zajęć, lista obecności, zawiadamianie członków zespołu o wszelkich zmianach. W razie występów poza Chęcinami załatwia transport.

RĘKODZIEŁO

Starosta grupy – Krystyna Wójcikowska

Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w pierwszy wtorek miesiąca i ostatni poniedziałek miesiąca.

Prowadzące:

Artystyczne zdobienia szkła - dr Mirosława Dołęgowska Wysocka w dniach 29.10., 26.11.2018, 28.01., 25.02., 25.03., 29.04., 27.05. 2019 godz. 10.00 - sala świetlicy CKIS

Różne techniki rękodzieła - Urszula Porzucek i przygotowani członkowie grupy w dniach – 6.11., 4.12 2018, 5.02., 5.03., 2.04., 7.05., 5.06. 2019, godz. 10.00 - sala świetlicy CKIS.

Zorganizowanie wystawy prac w dniu zakończenia roku akademickiego 2018/19

SEKCJA BRYDŻOWA

Starosta – Zbigniew Kluzek

Miejsce – CKIS, sala nr 17 Spotkania odbywają się we wtorki i czwartki od godz. 17.00. Wszelkie zmiany uczestnicy ustalają we własnym zakresie.

WOLONTARIAT

Działalność według osobno opracowanego programu.

Starosta Elżbieta Ciepluch.

TURNUS REHABILITACYJNY W DZIWNOWIE NAD BAŁTYKIEM

Ośrodek RYBITWA

Dwa zabiegi dziennie wg. wskazań lekarza

Termin – 10 – 23 maj 2019 Cena 1380 zł. w tym przejazd autokarem. 3 posiłki dziennie.

Organizator wypoczynku – Zofia Puchała

 

WSZYSTKIE GRUPY DZIAŁAJĄCE W CHĘCIŃSKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

  

 

                                              ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

       Różne zajęcia  - rok akademicki 2022/2023.