PROMOCJA ZDROWIA

 

Lp. Data Temat wykładu Wykładowca
1 11.01. Wysiłkowe nietrzymanie moczu lek. med. Małgorzata Wojtczak Przychodnia Zdrowia
2 25.01. Wyjątkowo o godz. 17.00 Leczenie bólu przewlekłego a terapeutyczne branie leków lek. med. Katarzyna Bzymek Szpital w Czerwonej Górze; specjalista anesteziologa
3 08.02. Nadciśnienie tętnicze lek. med. Małgorzata Wojtczak Przychodnia Zdrowia
4 22.02. Pierwsza pomoc medyczna w sytuacjach nieprzewidzianych dr nauk med. Małgorzata Knap
5 08.03. Chirurgia w leczeniu człowieka lek. med. Bolesław Rylski Specjalista chirurgii ogólnei
6 30.03. Wyjątkowo w czwartek o godz. 16.00 Miagotanie przedsionków dr med. Piotr Wiśniewski specjalista kardiologa
7 05.04. Choroby onkologiczne dr Dariusz Kucharczyk
Przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2017 r.
8 26.04. Bóle kręgosłupa w aspekcie profilaktyki i samoleczenia dr Grzegorz Gałuszka
9 17.05. Współczesne zagrożenia dla osób dorosłych mgr Arieta Kempa
10 31.05. Łagodny przerost prostaty lek. med. Małgorzata Wojtczak Przychodnia Zdrowia

                                                                                             

                                                                                                                                 PROMOCJA ZDROWIA 2017/2018 ROK                                                                                                                            

    Lp

    Data

            Temat wykładu 

                       Wykładowca

   1

  12.10

  Zioła a zdrowie

 dr hab. Ewa Zaczek - Kucharska Uniwersytet Jana Kochanowskiego
 w Kielcach

   2

  09.11

  Historia hirurgii

 lek. med. Andrzej Broniś - specjalista chirurg

   3

  14.12

  Bóle w klatce piersiowej, niekoniecznie zawał 

 dr nauk medycznych Marcin Syzdół

   4

  11.01

  Współczesne zagrożenia dla dorosłych

 mgr Arleta Kempa

   5

  08.02

  Leczenie bólu przewlekłego a terapeutyczne branie leków

 lek. med. Katarzyna Bzymek,szpital w Czerwonej Górze, specjalista  anestezjolog

   6

  08.03

  Pierwsza pomoc przedmedyczna

 Grzegorz Papka, Hubert Szczechla - ratownicy medyczni

   7

  12.04

  Przerost prostaty

 lek. med. Małgorzata Wojtczak

   8

  10.05

  Choroby płucne

 lek. med. Youssef Sleiman - Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Szpitala   Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

   9

  14.06

  Rak szyjki macicy i jajnika

 mgr Ida Karpińska, Organizacja na rzecz walki z rakiem "Kwiat Kobiecości"

Starosta - kol. Zdzisława Zegadło - na trzy dni, przed wykładem zawiadamia prowadzącego, zabezpiecza pomoce naukowe wskazane przez wykładowcę. Prowadzi dziennik zajęć i listę obecności. Opracowuje miesięczną statystykę dotyczącą obecności.           

 

                         PROMOCJA ZDROWIA 2018/2019 ROK

 

L.p.

Data

Temat wykładu

Wykładowca

1

11.10.2018

Pobieranie krwi i zasady wykorzystania jej u chorych
w szpitalach

dr Beata Mochczyńska

2

15.11.2018

Najnowsze metody leczenia serca

dr med. Marcin Syzdół

3

12.12.2018
(środa)

Kamica nerek

dr Małgorzata Wojtczak

przerwa zimowo – świąteczna od 13.12.2018r. do 02.01.2019r.

4

 

10.01.2019

Choroby zwyrodnieniowe – etiologia, objawy chorobowe, sposoby leczenia i profilaktyka

dr Krystyna Czekajska - Bem

5

14.02.2019

Choroby ginekologiczne i onkologiczne w starszym wieku

dr Leszek Smorąg

6

28.03.2019

Aromaterapia w profilaktyce zdrowia

dr hab. Ewa Zaczek -Kucharska

przerwa wiosenno – świąteczna od 12.04. do 24.04.2019r.

7

16.05.2019

Profilaktyka stomatologiczna i minimum protetyczne

Lek. stomatologii zachowawczej Anna Kotarska – Kołkiewicz

technik protetyk Ewa Juzuń

Starosta - kol. Zdzisława Zegadło - na trzy, cztery dni przed wykładem zawiadamia prowadzącego,

zabezpiecza pomoce naukowe wskazane przez wykładowcę. Prowadzi dziennik zajęć i listę obecności.

Opracowuje statystykę miesięczną, dotyczącą obecności. Po każdym wykładzie przygotowany jest materiał

pisemny przez wcześniej wyznaczonego (najlepiej chętnego) uczestnika wykładu, który przesyłany jest drogą

internetową do kol. Heleny Król w ciągu dwóch dni.

 

              ROK AKADEMICKI 2021/2022