WYKŁADY

 

Lp. Data Temat wykładu Wykładowca
1 12.01. Recepta na młodość Reżyser Leszek Kumański
2 19.01. Kresy i Lwów przewodnik i pilot wycieczek Marian Orliński
3 26.01. Status kobiety w kulturze Islamu Prof. Dr hab. Zdzisław Trzaskowski Instytut filoloaii oolskiei UJK
4 02.02. Budowa geologiczna Ziemi Chęcińskiej dr Piotr Ziółkowski Europejskie Centrum Edukacii Geologicznei
5 09.02. Służby specjalne a polityka dr Witold Sokała dyr. Instytutu Nauk Politycznych UJK
6 16.02. Chęciny dzisiaj i jutro Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny Robert Jaworski
7 23.02. Życie w Afryce - Tanzania Julius Zellah
8 02.03. Historia polskiej motoryzacji Ryszard Mikurda
9 09.03. Rola języka w życiu codziennym dr Janusz Wróblewski
10 16.03. Spotkanie z autorką książki „Czyn i łza". Wspomnienia z Górki. Dr Judym z Górki w Busku -Zdroju. Rzecz o miłości do chorych dzieci. dr Mirosława Dołęgowska-Wysocka
11 23.03. Podróże po Białorusi pisarz podróżnik Artur Zygmuntowicz
12 30.03. Wyjątkowo wykład z Promocji Zdrowia w czwartek Migotanie przedsionków dr med. Piotr Wiśniewski specjalista kardiolog
13 06.04. Stan zdrowia mieszkańców woj. świętokrzyskiego dr Michał Piast RCNT Podzamcze
Przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2016r.
15 20.04. Stefan Żeromski - pisarz ziemi świętokrzyskiej mgr Tomasz Żelichowski
16 27.04. Media we współczesnym świecie mgr Agnieszka Olech
17 04.05. Kultura łowiecka i ochrona przyrody Dariusz Knap Koło łowieckie „Jaźwiec"
18 11.05. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Czesław Lelewicz Naczelnik Państwowej Straży Pożarnej
19 18.05. Turystyka województwa świętokrzyskiego Małgorzata Wilk- Grzywna Dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej
20 25.05. Historia II Wojny Światowej w regionie Dionizy Krawczyński Prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła"
21 01.06. Filozofia jako nauka. Historia filozofii. Wybitni przedstawiciele i ich poglądy. dr Grażyna Barwinek
22 08.06. Europa wielokulturowa - sąsiedzi ze wschodu mgr Iwona Samburska
22.06 2017 ZAKOŃCZENIE

 

                                                                                                                                                WYKŁADY 2017/2018 ROK                                                                                 

                                                                                                                                                   

   Każdy czwartek od godz. 16.30. Od 16.15 - sprawy organizacyjne.

      Lp

   Data   

                                 Temat wykładu 

               Wykładowca

       1

     05.10

Wpływ mitu F. Franco na sytuację polityczną

prof.Agnieszka Kasińska - Metryka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

       2

     26.10

Wielcy mistrzowie malarstwa renesansowego

mgr Anna Korycka

       3

     23.11

Historia Polski w pigułce do 1795 r.                                

Po wykładzie występ zespołu Siedlecczanie "Opowieści o Kościuszce"

dr Grażyna Barwinek

Słuchaczka CHUTW Stanisława Żądecka

       4

     30.11

Czytanie Józefa Korzeniowskiego

prof.dr hab. Zdzisław Trzaskowski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego

w Kielcach

       5

     07.12

Obrzędy Bożonarodzeniowe. Warsztaty - wykonywanie kartek, ozdób itp.

Muzeum Wsi Kieleckiej, Park Etnograficzny w Tokarni

       6

     04.01

Ochrona środowiska województwa Swiętokrzyskiego

dr Marek Gos, wiceprezes WFOŚiGW w Kielcach

       7

     25.01

Praktyczne aspekty prawa spadkowego

Mecenas Maciej Syzdół

       8

     01.02

Wędrówki po Indiach

mgr Andrzej Kadłubek

       9

     22.02

Ważne sytuacje kryzysowe w dobie społecznego ryzyka

dr Tomasz Gajewski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

     10

     01.03

Polskie Masonki XVII -XXI wieku

dr Mirosława Dołęgowska - Wysocka

     11

     22.03

Malarstwo impresjonistyczne

mgr Anna Korycka

     12

     05.04

Chęciny w czasie II wojny światowej

Dionizy Krawczyński - Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "Jodła"

     13

     26.04

Młodopolskie skandale

mgr Tomasz Żelichowski

     14

     24.05

Kryminalistyka - nauka zajmująca się badaniem dowodów przestępstw

Dariusz Knap, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

     15

     07.06

Prawa człowieka w sądzie

Grażyna Tkacz

     16

     21.06

Zakończenie

                                                                                                                                            


Starosta - kol. Wanda Polańska - na trzy dni, przed wykładem zawiadamia prowadzącego, zabezpiecza pomoce naukowe wskazane przez wykładowcę. Prowadzi dziennik zajęć i listę obecności. Opracowuje miesięczną  statystykę dotyczącą obecności.

 

              WYKŁADY 2018/2019 ROK
czwartki od godz. 16.30,od godz. 16.15 – sprawy organizacyjne

 

L.p.

Data

Temat wykładu

Wykładowca

1

04.10.2018

1918 – 2018 Stulecie uzyskania równych praw politycznych przez Polki

dr Mirosława Dołęgowska - Wysocka

2

25.10.2018

Historia Polski w pigułce do 1795r.

dr Grażyna Barwinek

3

08.11.2018

Droga do niepodległości

mgr Marian Zebrzowski


4

29.11.2018

Polonia Restituta. Uzyskanie czy odzyskanie niepodległości w 1918r. Spory historyków i polityków

prof. Wojciech Saletra –
UJK w Kielcach, IPMiB


5

06.12.2018

Rozważania o Sztuce Królewskiej, czyli masonerii

dr Witold Sokała – UJK w Kielcach, IPMiB

przerwa zimowo – świąteczna od 13.12.2018r. do 02.01.2019r.

6

03.01.2019

Przemoc w rodzinie

mgr psychologii Renata Wawrzoła

7

17.01.2019

Style i kierunki w sztuce cz. I

mgr Anna Korycka

8

24.01.2019

Wycieczka po Ziemi Świętej

mgr Andrzej Kadłubek


9

31.01.2019

Kultura polityczna na przykładzie krajów śródziemnomorskich

ks. Dr Rafał Dudała;
UJK w Kielcach, IPMiB


10

28.02.2019

Literatura czeska na wesoło na przykładzie znanej książki J. Haska „Przygody dobrego wojaka Szwejka”

Marian Orliński – Stowarzyszenie Miłośników Szwejka i Sztuk Wszelakich

11

07.03.2019

Gwałtowna zmiana klimatu

dr Tomasz Gajewski;
UJK w Kielcach, IPMiB

12

14.03.2019

Style i kierunki w sztuce cz. II

mgr Anna Korycka

13

04.04.2019

Zbrodnia katyńska. Zygmunt Bugajski – nieznana ofiara Katynia

dr Bartosz Kułan

14

11.04.2019

Świętokrzyski rodowód Witolda Gombrowicza

mgr Joanna Kwiecień

przerwa wiosenno – świąteczna od 12.04. do 24.04.2019r.

13

09.05.2019

Przemiany na polskiej scenie politycznej w warunkach rządów PiS

prof. Kazimierz Kik;
UJK w Kielcach, IPMiB

14

30.05.2018

Polityka senioralna w kraju i w woj. świętokrzyskim

mgr Bogusława Wypych – przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Seniorów

15

06.06.2019

Język reklamy

mgr Tomasz Żelichowski

16

13.06.2019

ZAKOŃCZENIE

 

Starosta - kol. Wanda Polańska - na trzy, cztery dni przed wykładem zawiadamia prowadzącego,

zabezpiecza pomoce naukowe wskazane przez wykładowcę. Prowadzi dziennik zajęć i listę obecności.

Opracowuje statystykę miesięczną, dotyczącą obecności. Po każdym wykładzie przygotowany jest materiał pisemny

przez wcześniej wyznaczonego (najlepiej chętnego) uczestnika wykładu, który przesyłany jest drogą internetową

do kol. Heleny Król w ciągu dwóch dni.