Dotychczasowa prezes Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Zofia Puchała po raz kolejny została wybrana do pełnienia tej funkcji przez członków stowarzyszenia. Podczas walnego posiedzenia sprawozdawczo – wyborczego poza nowym Zarządem ukonstytuowała się także Komisja Rewizyjna.

Walne posiedzenie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się 26 maja w hali widowiskowo-sportowej w Chęcinach. Po przedstawieniu sprawozdania z trzyletniej działalności stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego udzielono absolutorium dla ustępującego Zarządu, a następnie w tajnym głosowaniu wybrano  nowy Zarząd, na którego czele ponownie stanęła Zofia Puchała, obejmując funkcję prezesa na kolejne trzy lata. Wiceprezesem został Stanisław Król, sekretarzem Zofia Stokowiec, a skarbnikiem Lucyna Krzysztofik. Członkami Zarządu zostali: Jadwiga Borowska, Helena Król, Zdzisław Myca, Włodzimierz Puchała i Marta Syzdół. Podczas posiedzenia wybrano także skład komisji rewizyjnej. I tak, jej przewodniczącą została Maria Znojek. Wiceprzewodniczącym Komisji rewizyjnej został Wiesław Górnicki, a członkiem Alina Kułagowska.

Warto przypomnieć, że Zofia Puchała funkcję prezesa Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku będzie pełnić po raz drugi z rzędu. Pierwszy raz na to stanowisko została powołana w 2019 roku, tuż po tym, kiedy rezygnację z pełnienia tej funkcji złożyła pierwsza prezes i założycielka CHUTW Zenona Dołęgowska.

Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku istnieje od 2016 roku. Pierwsze wykłady ruszyły tuż po inauguracji roku akademickiego w październiku. Od tamtej pory stale rośnie liczba jego członków, a wachlarz proponowanych dla studentów zajęć systematycznie się poszerza.

Agnieszka Olech