Wykładowca, kiedyś student architektury w Krakowie, dużo opowiadał o życiu we współczesnej Tanzanii, a szczególnie o sposobach pozyskiwania energii elektrycznej.

Na wykład z panem Juliusem przyszedł Bartosz Żebrowski korespondent Radia Rampa w Warszawie

i Nowym Jorku, Makumba Chiti,syn ambasadora Zambii Chiti Bwaya oraz syn Sebastian Zellah operator wizualizacji i prezentacji.

         

    

 

Tanzania (Zjednoczona Republika Tanzanii) – państwo we wschodniej Afryce powstałe z połączenia kolonii brytyjskich Tanganiki i Zanzibaru, co symbolizuje nazwa utworzona z pierwszych

sylab nazw obu krajów Tan + zan. Stolica Tanzanii Dodoma. Powierzchnia 945,087 kilometrów kwadratowych.Religie: chrześcijaństwo, islam. Waluta szyling tanzański.

Podstawą gospodarki jest rolnictwo (80% ludności), 6% grunty orne, 40% pastwiska, 47% lasy i nieużytki. Zaliczana do najuboższych państw świata. Tanzania ma dość bogatą bazę surowcową.

Wydobywa się rubiny,diamenty, szafiry, złoto, ołów, żelazo i gaz ziemny. Duży udział w gospodarce ma turystyka. Mbeya – w południowej części Tanzanii. Liczy 320 tys. mieszkańców. Ilunga - 22 wioski . W gminie tej w powiecie Mbeya leży miejscowość Ifupa, z której pochodzi pan Julius Zellah. W miejscowości jest kościół, (raz w miesiącu przyjeżdża polski ksiądz z parafii ogólnej), jest szkoła i przychodnia, w której przyjmuje trzech lekarzy. W 2014 roku Ifupa została zelektryfikowana dzięki firmie FPU TEXPOL  i wsparciu fundacji „ Światło dla Afryki”. Julius Zellah jest prezesem fundacji „Światło dla Afryki”. Fundacja skupia ludzi dobrej woli – zarówno Tanzańczyków jak i Polaków, którzy chcą wspierać działania podejmowane przez organizację. Zasadą  „Światła dla Afryki” jest niesienie wsparcia rozwojowego. Fundacja mobilizuje Polaków do inwestowania w Afryce. 

                                                                                                                                Notatka z wykładu Helena Król