Viktor Frankl był psychiatrą, psychoterapeutą w więzieniach. W książce „ W poszukiwaniu sensu życia”opisuje jak przeżył Auszwitz,Dachau. Był doktorem filozofii, profesorem neurologii i psychiatrii.

       

Człowiek to trzy sfery:

  • fizyczna (cielesna), uzależnienie od leków przeciwbólowych,

  • psychiczna (to co czujemy,przeżywamy, emocje),

  • duchowa (poszukiwanie sensu życia).

Wszystkie te sfery tworzą człowieka, należy czytać całościowo, dlaczego jest on taki, a nie inny.

Multiwersyjność to obserwowanie człowieka we wszystkich sferach, które tworzą całość.

Przekaz transgeneracyjny to złożony system norm, sądów, postaw, które wynosimy z domu rodzinnego, jako suma doświadczeń pokoleń. Czasem jest to forma jednoznacznych komunikatów. Oczekiwania formułowane są pod wpływem obserwacji, przemyśleń, automatycznie modelowanych stylów zachowania.

Genogram – graficzne przedstawienie przekazów transgeneracyjnych występujących w rodzinie, czyli spraw, które „powielają się” z pokolenia na pokolenie. Wywiad z genogramem pozwala na bliższe przyjrzenie się strukturze rodziny , wzajemnym relacjom emocjonalnym między jej członkami.

                                                                                                                                            Helena Król