Spotkanie odbyło się z młodymi wyszkolonymi, wysportowanymi strażakami OSP z Chęcin Temat - "Udzielanie pierwszej pomocy" poprowadził Wojciech Bartkiewicz z kolegami strażakami.

Niektórzy z nich to wnukowie naszych słuchaczy Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pierwsza pomoc to natychmiastowa opieka nad poszkodowanym, który uległ wypadkowi, czy z jakiegoś powodu zasłabł. Nie udzielenie pomocy podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (kod. kar art. 162). Osoba, która zna zasady udzielenie pierwszej pomocy jest bardziej pewna siebie i potrafi zapanować nad sytuacją w trudnych okolicznościach. Potrafi ocenić sytuację, Wypadki zdarzają się nie tylko na drogach, ale w pracy, w domu przy różnych pracach, mogą to być nagłe zasłabnięcia, zachłysnięcia, złamania kończyn. Należy zawsze ocenić sytuację oraz miejsce zdarzenia, czy jest bezpieczne, czy nie ma odsłoniętych przewodów elektrycznych, płomieni, toksycznych oparów, czy poszkodowany jest przytomny, należy zadzwonić na numer alarmowy 112. W zależności od sytuacji poszkodowanego należy odpowiednio ułożyć, pamiętać o odchyleniu głowy do tyłu, aby udrożnić drogi oddechowe. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, potrzebna jest pomoc kogoś z otoczenia. Należy wyznaczyć kogoś by powiadomił służby medyczne i rozpocząć Resuscytacje Krążeniowo - Oddechową (RKO) tj. 30 ucisków i 2 oddechy. Od podawania wdechów można odstąpić, ale uciski klatki piersiowej należy wykonywać do przyjazdu pogotowia lub do odzyskania przytomności. Każda pomoc może ratować życie, czy to będzie krwotok, zachłysnięcie, złamania, zadławienie, czy inne bardziej poważne i groźne wypadki, pomoc jest niezbędna. Dziękujemy Panom z OSP z Chęcin za przypomnienie i uzupełnienie naszych wiadomości z ratownictwa, za praktyczne ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy. To był bardzo ciekawy, potrzebny wykład, a na nurtujące nas pytania dostaliśmy wyczerpujące odpowiedzi. Dziękujemy naszym strażakom.

Notatka Marta Syzdół, fot. Stanisław Król