Muzeum imienia Przypkowskich w Jędrzejowie wykonało projekt pod nazwą "Digitalizacja, opracowanie i udostępnienie archiwalnych negatywów ze zbiorów Muzeum imienia Przypkowskich w Jędrzejowie".

Przedmiotem projektu była digitalizacja i opracowanie unikalnych negatywów z lat ok. 1890-1955 przechowywanych w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. Zbiór obejmuje 17600 negatywów autorstwa Feliksa Przypkowskiego, lekarza, gnomonika, astronoma, pioniera fotografii w Jędrzejowie oraz Tadeusza Przypkowskiego, historyka sztuki,  gnomonika, artysty fotografika. Jego zdjęcia to przede wszystkim dokumentacja zabytków, których wiele już nie istnieje i podróży – to m. in. przedwojenny Kraków, Lwów, Polesie, Wilno oraz obszar Europy Zachodniej i Afryki Północnej. W ramach projektu udostępniono na stronie muzeum zdigitalizowane i opracowane materiały online w formie ilustrowanej bazy danych z możliwością wyszukiwania dowolnych zdjęć wg. wybranych kryteriów. Dla samych negatywów proces zapisu cyfrowego był ocaleniem , bo materiał, z którego są wykonane samoistnie ulega zniszczeniu. Dawne klisze miały podłoże z celuloidu, który jest nie tylko materiałem łatwopalnym, ale też sam się degraduje. Jedynym ratunkiem była digitalizacja. Część klisz znajduje się na płytkach szklanych, wykonanych najstarszą techniką fotograficzną. Negatywy, przez lata spoczywały w rodzinnych albumach, dzięki digitalizacji teraz ujrzały światło dzienne i pozwalają nam przenieść się w czasie i zobaczyć miejsca i ludzi, których często już nie ma, np. zdjęcia przedwojennej Warszawy, czy fotografie Żydów na krakowskim Kazimierzu.

Anna Żmijewska – notatka z wykładu. Fot. Helena Król

Dygitalizacja – wprowadzenie do pamięci komputera tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów bibliotecznych lub archwalnych metodą skanowania. Cele dygitalizacji: archwizacja, ochrona oryginału przed zniszczeniem, udostępnianie materiałów użytkownikom.