Wykład przedstawiony graficznie. Zdjęcia Stanisław Król.

Wykład wygłosił mgr Tomasz Żelichowski dyrektor Szkoły Podstawowej w Polichnie.

W dniu 20 kwietnia 2023 roku odbyło się Walne Zebranie za 2022 rok.

13 kwietnia 2023 roku Studenci Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli w spotkaniu z Burmistrzem Gminy i Miasta Chęciny Panem Robertem Jaworskim. Tematyka spotkania to „Plany na rozwój Gminy i Miasta Chęciny”. Gmina Chęciny rozwija się intensywnie. Powstają nowe ulice, drogi w różnych miejscowościach, dokonuje się termomodernizacji szkół i budynków użyteczności publicznej. Pan Burmistrz przypomniał o inwestycjach, które zrealizowano w ostatnich latach oraz przedstawił obecne inwestycje, i te które są w planach.