Muzeum Diecezjalne utworzono w budynku pochodzącym z 1627 r, który swego czasu był domem proboszcza kieleckiej Bazyliki Katedralnej. Muzeum określa swoje początki na 1911 rok. (Już przed wojną zaczęto zbierać sztukę gotycką). W 2005 roku decyzją ks. biskupa Kazimierza Ryczana przeniesiono siedzibę muzeum do budynku przy ul. Jana Pawła II. Obecnie wnętrza muzeum prezentują bogate zbiory zgromadzone na przestrzeni dziesiątków lat.

Zagrożenia i uzależnienia są niebezpieczne w każdym wieku, a w wieku starszym szczególnie. Czynniki na nie wpływające to:

1.obawy o zdrowie;

2.przejście na emeryturę;

3.śmierć bliskich;

4.ucieczka od jakiegokolwiek problemu.

Alkohol w wieku starszym stanowi duże zagrożenie, ponieważ osoby te przeważnie leczą się na różne przewlekłe choroby. Najlepiej przyjąć zasadę, że leków nie łączy się z alkoholem. Wiele farmaceutyków, również sprzedawanych bez recepty, i leków ziołowych może w połączeniu z alkoholem wywoływać poważne problemy zdrowotne, a czasem nawet śmierć.  Mogą być różne uzależnienia: od leków, alkoholu, narkotyków, hazardu, przemocy, substancji psychoaktywnych, itd.  Przemoc wobec osoby starszej to doznanie przez nią urazu fizycznego, deprywacji potrzeb fizycznych lub obrażeń fizycznych. Obrażanie starszego człowieka może być podejmowane przez jego bliskich, opiekuna lub krewnego.

Malarstwo renesansowe to „ złoty wiek ” malarstwa, powstały wtedy najpiękniejsze obrazy. W średniowieczu był jeden cel w malarstwie - Bóg, całą uwagę kierowano ku religii powstawała sztuka sakralna (VI wiek).

Renesans – odrodzenie – wiek XV inaczej Quattrocento. Co nowego w malarstwie? Malarstwo – okno na świat. Podstawowym tematem podejmowanym przez malarzy był człowiek i jego otoczenie, które oddawano z dużym realizmem, dbając o szczegóły i właściwe proporcje. Tematem niektórych kompozycji stawał się pejzaż, nie tylko

w postaci tła, ale jako temat główny. W technice używano światła i cienia. W obrazach pojawiały się ludzkie akty,

a malarze rozpowszechniali techniki portretowania, wprowadzono farby olejne i płótno. Tworzono malowidła

na ścianach i sklepieniach (freski). Renesans to kierowanie się ku rozumowi (wolność poglądów, liberalizm).

Warsztaty dla mieszkańców Gminy Chęciny realizowane w ramach projektu pn.”Aktywizacja mieszkańców Gminy Chęciny poprzez organizację warsztatów i wyjazdu studyjno – integracyjnego” dofinansowanego przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”.

Warsztaty odbyły się 10 października 2017 roku w hali widowiskowo – sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach.