To językowo-geograficzna podróż przez kraje Europy wschodniej: Białoruś, Ukrainę i Rosję, ze szczególnym uwzględnieniem naszych wspólnych słowiańskich korzeni.

Słowianie to gałąź ludów indoeuropejskich, posługujących się językami słowiańskimi, o wspólnym pochodzeniu, podobnych zwyczajach, obrzędach i wierzeniach. Zamieszkują Europę wschodnią, środkową i południową oraz pas północnej Azji od Uralu po Ocean Spokojny. Stanowią najliczniejszą grupę ludności indoeuropejskiej w Europie.

Współczesne języki słowiańskie są potomkami języka prasłowiańskiego, z którego wyodrębniły się w okresie od przełomu V i VI wieku do XII wieku n.e.– w czasach wielkiej ekspansji Słowian i powstawania pierwszych państw słowiańskich.

Zdrowie – stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu człowieka.

Nasze zdrowie w dużym stopniu zależy od nas samych. 

Szewce istniały już w XIV wieku, kiedy to należały do chęcińskiego starostwa grodowego.

W połowie XVIII wieku wraz z sąsiednią Zawadą były dzierżawione przez Stanisława Poniatowskiego, ojca króla Stanisława Augusta.

 Filozofia to dziedzina poznawcza, wyodrębniona z umiejętności praktycznych i mitologii na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem w starożytnej Grecji.

Filozofia – systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całkowitego zrozumienia świata.