Malarstwo renesansowe to „ złoty wiek ” malarstwa, powstały wtedy najpiękniejsze obrazy. W średniowieczu był jeden cel w malarstwie - Bóg, całą uwagę kierowano ku religii powstawała sztuka sakralna (VI wiek).

Renesans – odrodzenie – wiek XV inaczej Quattrocento. Co nowego w malarstwie? Malarstwo – okno na świat. Podstawowym tematem podejmowanym przez malarzy był człowiek i jego otoczenie, które oddawano z dużym realizmem, dbając o szczegóły i właściwe proporcje. Tematem niektórych kompozycji stawał się pejzaż, nie tylko

w postaci tła, ale jako temat główny. W technice używano światła i cienia. W obrazach pojawiały się ludzkie akty,

a malarze rozpowszechniali techniki portretowania, wprowadzono farby olejne i płótno. Tworzono malowidła

na ścianach i sklepieniach (freski). Renesans to kierowanie się ku rozumowi (wolność poglądów, liberalizm).

Warsztaty dla mieszkańców Gminy Chęciny realizowane w ramach projektu pn.”Aktywizacja mieszkańców Gminy Chęciny poprzez organizację warsztatów i wyjazdu studyjno – integracyjnego” dofinansowanego przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”.

Warsztaty odbyły się 10 października 2017 roku w hali widowiskowo – sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach.

 

W hali „ Pod Basztami”odbyła się już po raz drugi inauguracja roku akademickiego 2017/2018. Podczas uroczystości Burmistrz Robert Jaworski podkreślił, że jesień życia nie musi być nudna i oznaczać stagnacji. Seniorzy mogą realizować swoje marzenia, pasje i rozwijać się intelektualnie. Ich mądrość, doświadczenie i wiedza mogą być przykładem

w rozwoju naszej Małej Ojczyzny.

Relacja z wyjazdu studyjno-integracyjnego realizowanego w ramach projektu "Aktywizacja mieszkańców Gminy Chęciny poprzez organizację warsztatów i wyjazdu studyjno-integracyjnego" dofinansowanego przez Lokalną Grupę Działania "Perły Czarnej Nidy"