Stefan Żeromski urodził się 14.X.1864 roku (1.XI.1864 rok) w Strawczynie.
Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej herbu 
Jelita. Wychował się w Ciekotach w Górach Świętokrzyskich. Jego ojciec Wincenty Żeromski przed powstaniem utracił majątek i aby utrzymać rodzinę, został dzierżawcą folwarków. 

  W zajęciach uczestniczyło 21 osób+ opiekun G. Barwinek.

  Czas trwania 1,5 godz.

  Prowadzący Hubert Mazur.

 Tematyka.

  1. Archiwum Państwowe w Kielcach - historia – zadania – zasób.

  2. Zasady korzystania ze zbiorów.

     3.Chęciny w dokumencie archiwalnym, prezentacja dokumentów związanych z Chęcinami

      od najstarszych do okresu międzywojennego. Praca z materiałem archiwalnym; księgi,

      dokumenty szkolne, prezentacja planu miasta, planów budynków, rurociągów.

   4. Dyskusja.

 

Zagrożenia zdrowia i życia zdarzają się wśród ludzi w każdym wieku.

Szybka i właściwa pomoc może uratować życie. Urazy i zagrożenia bywają różne, ale prawie
w każdej sytuacji należy wezwać pomoc medyczną.

W przypadku podejrzenia zatrzymania krążenia stosujemy resuscytację (RKO).

 

Chęciny – kolebką polskiego parlamentaryzmu.

26 maja 1331 r, w święto Św. Trójcy,Władysław Łokietek zwołał do Chęcin  wiec. Nie było to zwykłe colloqulum generale. Jan Długosz określił ten wiec jako generalis omnium terrarum conventus, czyli walny zjazd wszystkich ziem Polski. Zatem ogólnopolski wiec odbyty w Chęcinach w dniach od 26 maja do 14 czerwca 1331 roku był wydarzeniem szczególnym, które uważane jest przez wielu historyków, począwszy od Jana Długosza, za początek przyszłych sejmów Rzeczypospolitej.