Filozofia to dziedzina poznawcza, wyodrębniona z umiejętności praktycznych i mitologii na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem w starożytnej Grecji.

Filozofia – systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całkowitego zrozumienia świata.

Pomnik lotników w Polichnie to miejsce niezwykłe. Upamiętnia historię szkółki lotniczej, która powstała 

 w 1932 roku. Inicjatorami jej uruchomienia byli studenci Politechniki Warszawskiej. Warunki do latania

na szybowcach były tu doskonałe. Przy organizowaniu szkoły pomagali szybownicy z Pińczowa.

Kryptonim „Rolnik”, „Maliny”, i najbardziej znany„Jodła”. Dionizy Krawczyński – Prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” działa od 2008 roku. Celem organizacji jest przekazanie wiedzy o tragicznych latach II wojny światowej poprzez organizowanie rekonstrukcji historycznych, które stanowią „żywą lekcję historii”.

 

Ciekoty były Stefanowi Żeromskiemu bardzo bliskie. Ojciec dzierżawił tu folwark.Tutaj przyszły pisarz spędzał dzieciństwo i młodość w latach 1869 -83. Z dworku Żeromskiego zachowała się jedynie belka. Znajduje się w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

w Kielcach. Obecnie tzw. Żeromszczyzna wraz z pogłębionym i powiększonym stawem służy rekreacji. Łysica, Radostowa – szczyty, które widział z okien swojego domu, należały

do ulubionych i często opisywanych w utworach literackich. O Ciekotach pisał:

(…) Dworek mały, bielony, nieforemny, złamany w sobie. Dzikie wino obrastało ganek.

W tyle dworu rosły cztery lipy prastare,z boku grusza olbrzymia rozpościerała nad dachem

konary.W głębi ogrodu, na dole stał samotny wielki modrzew, (...)”