Dnia 12.04.17 r. wycieczka. Przewodnik miejscowy.

Nazwa wzgórza Kadzielnia pochodzi od ziół zbieranych na nim w dawnych czasach na kadzidło dla potrzeb katedry.

Tradycje i zwyczaje wielkanocne.

Ewa Tomaszewska – etnolog (badanie kultury chłopskiej).

wycieczka - miejscowy przewodnik; wykład - Ewa Tomaszewska. dn.15.03.2017r.

W słoneczny i wiosenny dzień (bardziej w marzeniach, niż w rzeczywistości, bo trochę nawet kropił deszczyk, a wiosna miała zawitać za parę dni zgodnie z kalendarzem) grupa studentów Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wybrała się na wycieczkę do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Wyznaczony przewodnik ambitnie i z wielkim zaangażowaniem opowiadał o historii i organizacji Muzeum, o trudach gromadzenia eksponatów i jak najpożyteczniejszym rozmieszczeniem ich na obszernym terenie skansenu, tworząc tematyczne sektory.

Dr med. Piotr Wiśniewski – specjalista kardiolog.

Migotanie przedsionków (AF) stanowi jedno z najczęstszych długotrwałych zaburzeń rytmu serca, a ryzyko jego pojawienia się wzrasta wraz z wiekiem. Odczuwane jest często przez chorych jako nieregularne kołatanie serca.

Migotania przedsionków – objawy.

Wielu pacjentów nie ma żadnych objawów choroby, schorzenie diagnozowane jest podczas rutynowych badań. Niektórzy zauważają osłabienie, duszność, nieregularne bicie serca. Wśród objawów migotania przedsionków wymienia się osłabienie, zawroty głowy, kołatanie serca, duszności, omdlenia, zasłabnięcia, dzwonienie w uszach.

wycieczka, dn.29.03.17r. Przewodnik Świętokrzyski: mgr Andrzej Kadłubek

Karczówka to wzniesienie w Górach Świętokrzyskich, w Paśmie Kadzielniańskim, położone na terenie Kielc, na południowy zachód od centrum miasta. W większej części zbudowane jest z wapieni dewońskich. Jest porośnięte starodrzewem sosnowym, w którym wiek niektórych drzew dochodzi do stu pięćdziesięciu lat. W przeszłości obszar Karczówki był wykorzystywany górniczo. Wydobywano tu wapień oraz rudy ołowiu. Pozostałości dawnych prac górniczych w postaci szybów i rowów poeksploatacyjnych widoczne są na stokach: południowym i zachodnim.