Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000627051 . Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków i nie prowadzi działalności gospodarczej. Działalność naszego uniwersytetu zgodnie z założeniami opiera się na aktywizacji społecznej, intelektualnej, kulturalnej i fizycznej.

Rok 2022 był dla naszego uniwersytetu rokiem bardziej optymistycznym niż 2021, chociaż cały czas żyliśmy w napięciu, żeby Cowid nie wrócił i wojna na Ukrainie szybko się skończyła. Mimo tych sytuacji staraliśmy się śmiało patrzeć w przyszłość, planować i pracować.

Skład Zarządu:

prezes : Zofia Puchała

zastępca prezesa : Stanisław Król

sekretarz : Zofia Stokowiec

skarbnik : Lucyna Krzysztofik

członkowie : Jadwiga Borowska, Helena Król, Zdzisław Myca, Marta Syzdół, Włodzimierz Puchała

Komisja Rewizyjna w składzie : przewodniczący : Maria Znojek, członkowie : Alina Kułagowska, Wiesław Górnicki.

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000627051 . Swoją działalnośc opiera na pracy społecznej członków i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Działalność naszego uniwersytetu zgodnie z założeniami opiera się na aktywizacji społecznej, intelektualnej, kulturalnej i fizycznej.

Rok 2021 był dla naszego uniwersytetu rokiem bardzo ciężkim. Nikt nie spodziewał się, że nie będziemy mogli się spotykać, że będziemy się borykać z różnego rodzaju obostrzeniami.

Przypominam skład Zarządu:

prezes : Zofia Puchała – odpowiedzialna za prowadzenie Facebooka

zastępca prezesa : Stanisław Król

sekretarz : Zofia Stokowiec – prowadzenie biura

skarbnik : Lucyna Krzysztofik

członkowie : Jadwiga Borowska

Tomasz Gątkowski

Helena Król – prowadzenie kroniki, informacje do „Wiadomości Chęcińskich”, prowadzenie strony internetowej.

Zdzisław Myca

Marta Syzdół

Komisja Rewizyjna w składzie :

przewodniczący : Maria Znojek

członkowie : Alina Kułagowska

Wiesław Górnicki

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000627051.  Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Działalność naszego uniwersytetu zgodnie z założeniami opiera się na aktywizacji społecznej, intelektualnej, kulturalnej i fizycznej.

Rok 2020 był dla naszego uniwersytetu rokiem bardzo ciężkim. Nikt nie spodziewał się, że nie będziemy mogli się spotykać, że będziemy się borykać z różnego rodzaju obostrzeniami.

Przypominam skład Zarządu:

prezes : Zofia Puchała

zastępca prezesa : Stanisław Król

sekretarz : Zofia Stokowiec

skarbnik : Lucyna Krzysztofik

członkowie : Jadwiga Borowska

Tomasz Gątkowski

Helena Król

Zdzisław Myca

Marta Syzdół

Komisja Rewizyjna w składzie :

przewodniczący : Maria Znojek

członkowie : Alina Kułagowska

Wiesław Górnicki, który zastąpił Stefan Syzdóła.

Stefan zrezygnował z funkcji ze względów rodzinnych.

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000627051 . Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków i nie prowadzi działalności gospodarczej. Działalność naszego uniwersytetu zgodnie z założeniami opiera się na aktywizacji społecznej, intelektualnej, kulturalnej i fizycznej. Rok 2019 był dla naszego uniwersytetu rokiem przełomowym. W miesiącu marcu na walnym zebraniu został wybrany nowy Zarząd. Z funkcji prezesa zrezygnowała kol. Zenona Dołęgowska. Za całokształt pracy i zasług Kol. Zenia otrzymała tytuł Honorowego Prezesa. W wyniku głosowania wybrany został nowy Zarząd .