Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000627051 . Swoją działalnośc opiera na pracy społecznej członków i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Działalność naszego uniwersytetu zgodnie z założeniami opiera się na aktywizacji społecznej, intelektualnej, kulturalnej i fizycznej.

Rok 2021 był dla naszego uniwersytetu rokiem bardzo ciężkim. Nikt nie spodziewał się, że nie będziemy mogli się spotykać, że będziemy się borykać z różnego rodzaju obostrzeniami.

Przypominam skład Zarządu:

prezes : Zofia Puchała – odpowiedzialna za prowadzenie Facebooka

zastępca prezesa : Stanisław Król

sekretarz : Zofia Stokowiec – prowadzenie biura

skarbnik : Lucyna Krzysztofik

członkowie : Jadwiga Borowska

Tomasz Gątkowski

Helena Król – prowadzenie kroniki, informacje do „Wiadomości Chęcińskich”, prowadzenie strony internetowej.

Zdzisław Myca

Marta Syzdół

Komisja Rewizyjna w składzie :

przewodniczący : Maria Znojek

członkowie : Alina Kułagowska

Wiesław Górnicki

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000627051.  Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Działalność naszego uniwersytetu zgodnie z założeniami opiera się na aktywizacji społecznej, intelektualnej, kulturalnej i fizycznej.

Rok 2020 był dla naszego uniwersytetu rokiem bardzo ciężkim. Nikt nie spodziewał się, że nie będziemy mogli się spotykać, że będziemy się borykać z różnego rodzaju obostrzeniami.

Przypominam skład Zarządu:

prezes : Zofia Puchała

zastępca prezesa : Stanisław Król

sekretarz : Zofia Stokowiec

skarbnik : Lucyna Krzysztofik

członkowie : Jadwiga Borowska

Tomasz Gątkowski

Helena Król

Zdzisław Myca

Marta Syzdół

Komisja Rewizyjna w składzie :

przewodniczący : Maria Znojek

członkowie : Alina Kułagowska

Wiesław Górnicki, który zastąpił Stefan Syzdóła.

Stefan zrezygnował z funkcji ze względów rodzinnych.

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000627051 . Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków i nie prowadzi działalności gospodarczej. Działalność naszego uniwersytetu zgodnie z założeniami opiera się na aktywizacji społecznej, intelektualnej, kulturalnej i fizycznej. Rok 2019 był dla naszego uniwersytetu rokiem przełomowym. W miesiącu marcu na walnym zebraniu został wybrany nowy Zarząd. Z funkcji prezesa zrezygnowała kol. Zenona Dołęgowska. Za całokształt pracy i zasług Kol. Zenia otrzymała tytuł Honorowego Prezesa. W wyniku głosowania wybrany został nowy Zarząd .

Koleżanki i koledzy!

Niebawem upłynie 3 lata kiedy to dzięki inicjatywnie Burmistrza Roberta Jaworskiego, powstał nasz uniwersytet. W maju 2016 r. odbyło się pierwsze walne zebranie gdzie zatwierdzono statut stowarzyszenia oraz w wyborach tajnych wybrano zarząd. Na zebraniu tym powołano również komitet założycielski, którego zadaniem było zgłoszenie nowo powstałego stowarzyszenia celem wpisania go do Krajowego Rejestru Sądowego. Zanim doszło do rejestracji, musieliśmy zmienić częściowo statut. 6 lipca 2016r. CHUTW został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.