Podczas konferencji pn. „Ekonomia Społeczna w regionie świętokrzyskim – perspektywy rozwoju” odbyła się debata z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli władz odpowiedzialnych za rozwój ekonomii społecznej w kraju i w regionie. Podczas debaty rozmawiano o tym,  jak skutecznie wspierać rozwój podmiotów ekonomii społecznej i z jakimi wyzwaniami w najbliższym czasie sektor ekonomii społecznej będzie się mierzyć.

 

 

 

W konferencji udział wzięli Ewa i Andrzej Kasperek. 

(konferencja)