Projekt „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów" jest realizowany pod egidą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy współpracy z miastem Kielce oraz 19 gminami powiatu kieleckiego.

Gmina Chęciny jest jednym z kluczowych partnerów tego przedsięwzięcia. Wartość projektu dla Gminy i Miasta Chęciny wynosi ponad 2,2 mln zł, z czego 2,1 mln złotych stanowi pozyskane przez władze gminy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, a resztę środków, czyli nieco ponad 122 tysiące złotych pokryje wkład własny gminy. Głównym celem projektu jest wypracowanie skutecznego systemu koordynacji świadczeń usług społecznych i zdrowotnych dla seniorów, szczególnie tych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt kierowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkujących Gminę i Miasto Chęciny, a udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Projekt już się rozpoczął i potrwa do 31 stycznia 2027 roku. Odbyły się pierwsze zajęcia Nordic Walking (instruktaż i spacer do Zelejowej) zakończone obiadem.

 

(ruch fizyczny)