Zakończenie Sezonu Teatralnego 2023/2024 realizowanych spektakli przez Teatr Grodzki "POD BASZTAMI" w Chęcinach.

Słuchacze Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku biorący udział w spektaklach jako Adepci Teatru Grodzkiego z rąk naszych reżyserów Doroty i Artura Anyżów otrzymali Dyplomy. Jak zawsze przy aplauzach, gratulacjach, ogólnych żartach i śmiechu ustawiliśmy się do wspólnego zdjęcia. Dziękujemy Dorotce i Arturowi Anyżom za cierpliwość, opiekę i wiarę w nas, że damy radę, i że dają nam szansę zaistnieć na deskach teatru  Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają, zawsze są z nami i dobrze się bawią

Marta Syzdół