Uroczystość rozpoczął piękny występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie.

 

Następnie odbyła się Msza Polowa z okazji 84. Rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę i złamanie sojuszu przez Stalina, gdzie 17 września 1939 roku wojska radzieckie jako agresor wkroczyły od wschodu do Polski. Celem był czwarty rozbiór Polski przez Niemcy i ZSRR. Uroczyście obchodzona była też 91 Rocznica Powstania Szkoły Szybowcowej w Polichnie. Szkoła została utworzona przez Stanisława Skalskiego, który jako generał lotnictwa zasłynął w Polsce i poza jej granicami w walkach z hitlerowskimi Niemcami. Po wojnie oskarżony przez władze komunistyczne, został osadzony w więzieniu. Cała uroczystość odbyła w Polichnie - Gościńcu przy Pomniku Lotników którzy zginęli w czasie II wojny.

  

We mszy świętej uczestniczyli zaproszeni goście, wojsko, dzieci ze szkół i liczni mieszkańcy Polichna i nie tylko. Były też pokazy szybowcowe i oddane salwy honorowe. Słuchacze Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

uczestniczyli we mszy świętej i złożyli wiązankę pod Pomnikiem Lotników.

Marta Syzdół notatka i zdjęcia