Utrata niepodległości była ciosem dla wielu Polaków, którzy nie mogli się z tym pogodzić. Polska wcześniej była wielkim mocarstwem i nagle pod koniec XVIII w. zniknęła z mapy Europy.

Polacy chcieli żyć w kraju wolnym i niezależnym. Brali udział w walkach powstańczych i w wojnach w całej Europie z myślą, że inne państwa w zamian pomogą odzyskać niepodległość. Sami Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą niepodległości. Zawsze i wszędzie czuli się Polakami. Jednym z wielu sławnych młodych patriotów był Józef Wybicki nawołujący w pieśni - hymnie do walki o wolną Polskę słowami ''Jeszcze Polska nie zginęła''. Tysiące Polaków po upadku powstania listopadowego musiało wyemigrować z kraju. Emigrowali głównie do Francji i Niemiec. W 1814 roku na Kongresie Wiedeńskim utworzone zostało Królestwo Polskie. Główną rolę odgrywały w nim trzy państwa Rosja, Austria i Anglia Jedną z najważniejszych spraw była kwestia polska odnośnie granic. Na tym tle wielkie mocarstwa podzieliły się na dwa obozy. Jeden to Anglia, Francja i Austria, drugi Rosja i Prusy. Doszło między nimi do konfliktu. Jaka ma być Polska? Kto jest winien? Kiedy uzyska niepodległość? Polacy w każdym zakątku świata gdzie walczyli podnosili sprawę swojej Ojczyzny. Polska miała szczęście, że konflikt, który nałożył się na kraje zaborcze, osłabił je. Wielu wykształconych Polaków rozproszonych po całym świecie walczyło w różny sposób o wolność kraju. Do grupy wielkich patriotów, walczących o niepodległość należą Józef Bem - Polak dwóch narodów. Henryk Sienkiewicz pisał trylogię ''Ku pokrzepieniu serc''. Jego słowo stało się bronią, które zagrzewało do walki. Wincenty Witos - przywódca chłopów. Roman Dmowski. Ignacy Paderewski - koncertował na całym świecie poruszając sprawę Polski. Józef Piłsudski – twierdził, że obrona terytorium narodowego jest podstawą istnienia każdego państwa również Polski. Przywódcy często o tym zapominali i doprowadzali przez to do upadku Rzeczpospolitej i niewoli. W dużym stopniu niepodległość zawdzięczamy również klasie robotniczej oraz chłopskiej. Polacy lubią kłótnie, spory i podziały. Nie wyciągają wniosków z przeszłości. A historia kołem się toczy. Oby nigdy do tego nie doszło.

                                                  Notatkę napisała Barbara Grabowska, zdjęcia Stanisław Król

Przed wykładem odbyła się próba zespołu wokalnego.