Wykład strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chęcinach. Prezes Jarosław Gruszczyński i Naczelnik Wojciech Bartkiewicz.

Omówili zasady postępowania w przypadku pożaru oraz konieczności instalowania czujek niezbędnych do wykrywania zagrożeń pożarowych. Najczęściej przyczyną i źródłem pożarów są: - otwarty ogień lub żarzenie, - palenie tytoniu w łóżku, - wyrzucanie niezgaszonych niedopałków, - pozostawienie bez nadzoru gotujących się potraw, - przeciążenie instalacji elektrycznej, - korzystanie z wielu przedłużaczy / rozgałęźników  - brak instalacji odgromowych, - gorący popiół. Aby zapobiegać pożarom należy zainstalować: - czujki dymu – ostrzegają przed powstaniem ognia, - czujki tlenku węgla (czadu). Czad jest gazem bezbarwnym i bezwonnym. Wywołuje u człowieka przyspieszenie akcji serca, bóle głowy, senność, zawroty głowy, osłabienie. Strażacy zwrócili szczególną uwagę na to, aby za każdym razem gdy włączy się czujka, wezwać straż pożarną, by przyrządami sprawdzić, czy występuje tlenek węgla. Statystyka ofiar śmiertelnych pożarów w ostatnim dziesięcioleciu wykazuje znaczny spadek. Strażacy przedstawili rodzaje gaśnic i ich zastosowanie. Przypomnieli o konieczności przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych, a także numery telefonów 112 lub 998 w przypadku zgłoszenia zagrożenia pożarowego oraz jakie informacje należy podać. Zwrócili szczególną uwagę na to, aby być widocznym wieczorem i nosić obowiązkowo odblaski. Poinformowali, że w naszej gminie w bieżącym roku wystąpiły tylko 3 pożary traw. Dziękujemy strażakom za przedstawienie tak istotnego zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Małgorzata Metrycka notatka z wykładu, fot. Stanisław Król.